ΑΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Είμαι μόνιμη κάτοικος Κηφισιάς, είμαι έγγαμη με τον Ευάγγελο Φράγκο και έχουμε αποκτήσει τρία παιδιά.

Αποφοίτησα από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Εξειδικεύτηκα στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασχολήθηκα επαγγελματικά με την ναυτιλία, όπου αποτελεί μια ισχυρή παράδοση για την οικογένεια μου.

Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία, μου έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψω στο εξωτερικό και να αποκομίσω,σημαντικές γνώσεις, λόγω της συνεργασίας που είχα  με διεθνείς επαγγελματίες του κλάδου.

Είμαι η Πρόεδρος της Χιακής Αρωγής, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με έντονη φιλανθρωπική δράση και στόχο την χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών (start-ups), την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την επαγγελματική μου εμπειρία αλλά και με τις γνώσεις που έχω αποκομίσει θα έχω τη δυνατότητα να συμβάλω στην ανάπτυξη του προαστίου μας πάνω σε θέματα που αφορούν πρακτικές διοίκησης, καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα.