Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον Συνδυασμό «ΝΑΙ Για τον Δήμο μας» και για τα σχετικά δικαιώματά σας. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εκουσίως παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών, καταγράφονται από το Γραφείο του Συνδυασμού «ΝΑΙ Για τον Δήμο μας» (στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Κηφισίας 228, Κηφισιά, τηλ. 210-800-1444). Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων, newsletter και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την πολιτική δραστηριότητα του Συνδυασμού «ΝΑΙ Για το Δήμο μας», καθώς και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από τον Συνδυασμό «ΝΑΙ Για το Δήμο μας» κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητάς του, εκτός εάν ζητηθεί η διαγραφή ή μη αποθήκευσή τους.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία μας έχετε ήδη παρέχει, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά κατ’ οιαδήποτε χρόνο. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletter, θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους που δεν συνδέονται με τον Συνδυασμό, χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας.

Η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου https://naikifissia.gr/ επίσης διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αφορούν στην λήθη (διαγραφή), στην φορητότητα δεδομένων, στην εναντίωση, στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση), στην ενημέρωση, στην πρόσβαση και στον περιορισμό της επεξεργασίας.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να το βρείτε στο

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

Ο Συνδυασμός «ΝΑΙ Για το Δήμο μας» χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας για ασφαλή μεταφορά δεδομένων, πιστοποίηση και ταυτοποίηση, κανόνες καθώς και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Ο Συνδυασμός διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Συνδυασμό «ΝΑΙ Για το Δήμο μας»  ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών, παραμένουμε στη διάθεσή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@naikifissia.gr και τηλεφωνικά στο 210-800-1444.