ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι Δήμοι οφείλουν να καταθέτουν προτάσεις εφαρμόσιμες, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν. Τα ευχολόγια και «τα λόγια, τα μεγάλα» ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά των πολιτών είναι όμως χωρίς προοπτική, είναι χωρίς αντίκρισμα. Ως Δημοτική Παράταξη που σεβόμαστε τους δημότες μας, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ακριβείς για τις πηγές χρηματοδότησης του αναπτυξιακού μας προγράμματος.

Είναι βασική υποχρέωση προς τους συμπολίτες μας να καταθέσουμε αναλυτικά τις αναπτυξιακές μας προτάσεις και δεσμευόμαστε με ευθύνη απέναντι τους για το πώς θα τις χρηματοδοτήσουμε. Θέλουμε τον δημότη δίπλα μας, να μας ελέγχει, να μας κρίνει και με τις προτάσεις του να εμπλουτίζει τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό ώστε εξ’ ονόματος τους να διεκδικούμε περισσότερους πόρους για να γίνουν ακόμα περισσότερα έργα για τον Δήμο μας

Οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος μας είναι:

Ίδιοι πόροι (ανταποδοτικά τέλη, ΣΑΤΑ, δημοτικοί φόροι). Μέσω αυτών των πόρων θα χρηματοδοτήσουμε, κυρίως, παρεμβάσεις συντηρήσεων στον δημόσιο χώρο κα την δημόσια υποδομή, στοχευμένες ασφαλτοστρώσεις αφού προηγηθεί προτεραιοποίηση των αναγκών, σημειακές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, βελτίωση των υποδομών σε παιδικές χαρές και δημιουργία νέων.

Πόροι από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027. Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού μέσου υλοποιούμε τις παρεμβάσεις που αφορούν: σε αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος, σε ενίσχυση της περπατησιμότητας και της πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους μας, σε βελτίωση και αναβάθμιση των πολιτιστικών μας υποδομών και των ιστορικών τοποσήμων μας, σε βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για τις δημόσιες κτηριακές και αθλητικές μας υποδομές, στην δημιουργία νέων υποδομών εκπαίδευσης , κυρίως βρεφονηπιακών σταθμών, στην διεύρυνση των πεζόδρομων και των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας, στην διαμόρφωση χώρων για την υγεία και την δραστηριότητα των δεσποζόμενων ζώων αλλά και για την προστασία των αδέσποτων ζώων.

Πόροι από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή: Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού μέσου υλοποιούμε τις παρεμβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενισχύουμε την λειτουργία των κοινωνικών μας δομών, ενισχύουμε την λειτουργία του δημοτικού μας ιατρείου και διευρύνουμε τις πολιτικές μας κατά των διακρίσεων.

 Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού μέσου υλοποιούμε τις παρεμβάσεις που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δήμου μας, στην σταδιακή ψηφιοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών που μπορούν να υποστηριχθούν με αυτόν τον τρόπο, στην βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου προς τις επιχειρήσεις και προπαντός στους δημότες μας, στην βελτίωση της ενημέρωσης στον δημότη και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή:  Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού μέσου υλοποιούμε τις παρεμβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση του πρασίνου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Δήμο μας, στην δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στην βελτίωση των υπηρεσιών μας σε ότι αφορά στην καθαριότητα με ταυτόχρονη βελτίωση των δεικτών ανακύκλωσης στον δήμο μας, στην ενίσχυση του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων με νέα επιχειρησιακά ηλεκτροκίνητα οχήματα.

 Πολιτική Προστασία: Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού μέσου υλοποιούμε τις παρεμβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση του Δήμου μας από επικίνδυνα φυσικά αλλά και μη φυσικά καταστροφικά φαινόμενα.

Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής: Για την χρηματοδότηση έργων υποδομών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία ή με την χρηματοδότηση της περιφέρειας, για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε ρέματα και για την διεύρυνση των δικτύων όμβριων υδάτων

Πόροι από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: Για την χρηματοδότηση στοχευμένων παρεμβάσεων στην καθαριότητα και την ανακύκλωση, σημαντικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε πλατείες

Πόροι από το Πράσινο Ταμείο: Για την υλοποίηση έργων που αφορούν την βιώσιμη κίνηση στην πόλη αλλά και για την χρηματοδότηση στοχευμένων απαλλοτριώσεων για την διεύρυνση των κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας.

 

Θα  διεκδικούμε κάθε μέρα περισσότερα έργα για τους δημότες μας. Δεν θα αφήσουμε καμιά χρηματοδοτική ευκαιρία να πάει χαμένη και προετοιμαζόμαστε με έναν ολιστικό συντονιστικό μηχανισμό που θα εφαρμόσουμε με τους εκλεγμένους μας συμβούλους ώστε κανένα έργο να μην καθυστερεί, κανένα έργο να μην σταματήσει καμιά χρηματοδοτική ευκαιρία χωρίς να την αξιοποιήσουμε

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Ο προσδιορισμός των πηγών χρηματοδότησης για το πρόγραμμα της περιόδου 2024-2029 έγινε έπειτα από ανάλυση των οικονομικών του Δήμου (που ήταν δημοσίως διαθέσιμα), από την μέχρι σήμερα οικονομική λειτουργία του, τους εγκεκριμένους πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλες πηγές (ενταγμένα έργα σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα), τους πόρους που θα διεκδικήσουμε από τα εγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΠΕΠ Αττικής, Τομεακά Προγράμματα), το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», το Πράσινο Ταμείο, πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

 

Ο προσδιορισμός του κόστους που παραθέτουμε αφορά στις επενδυτικές και λοιπές δράσεις του παρόντος σχεδίου και όχι τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου.

Το συνολικό πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία είναι της τάξεως των 90.041.901,08€

εκ των οποίων

Τα 48.997.961,08 € ήτοι το 54,42% του προϋπολογισμού του προγράμματος μας αφορά σε πόρους από Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», το Πράσινο Ταμείο κλπ.

Από τους πόρους αυτούς (48,99 εκατ.€), τα 12,5 εκατ. € (ήτοι 25,6% των σχετικών πόρων) αφορούν σε ενταγμένα έργα, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε έργα που είτε διεκδικεί ο Δήμος είτε θα διεκδικήσει να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τα 27.423.254,00€ ήτοι 30,46% αφορά σε πόρους που θα διεκδικήσουμε από την Περιφέρεια Αττικής (το 43,41% έχει πρόσφατα εξασφαλιστεί).

Τα 8.190.000,00€ (9,1% του προϋπολογισμού μας) αφορούν σε  νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης με έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δωρεές, κλπ..

Η διαφορά που προκύπτει, των 5.430.686,00€ (ήτοι 6,03%%) αναμένεται να καλυφθεί από πόρους του Δήμου, και ειδικότερα από την εξοικονόμηση πόρων λόγω των ενεργειακών αναβαθμίσεων, και από ιδίους πόρους και έσοδα ανταποδοτικών τελών.

 

 

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση ανά Άξονα του Προγράμματος

ΑΞΟΝΕΣ

Σύνολο Προγράμματος

90.041.901,08 €

ΑΞΟΝΑΣ 1

 Ένας Δήμος Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.453.000,00 €

ΑΞΟΝΑΣ 2

 Ο Δήμος Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

34.971.000,00 €

ΑΞΟΝΑΣ 3

Ο Δήμος Κηφισιάς, Νέα Ερυθραίας, Εκάλης ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

14.695.886,00 €

ΑΞΟΝΑΣ 4

 Ο Δήμος Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης ΠΟΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΠΑΙΔΕΙΑΣ

24.452.015,08 €

ΑΞΟΝΑΣ 5

 H Κηφισιά, η Νέα Ερυθραία και η Εκάλη ως ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΈΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ.

8.470.000,00 €

 

Πίνακας 2: Χρηματοδότηση ανά Προτεραιότητα του Προγράμματος

Σύνολο Προγράμματος

90.041.901,08 €

Κλιματική Αλλαγή – Πολιτική Προστασία

6.353.000,00 €

Ασφαλείς Γειτονιές

1.100.000,00 €

Καθαριότητα

2.851.600,00 €

Πράσινο και Περιβάλλον

7.000.000,00 €

Ενέργεια

14.100.000,00 €

Επενδύουμε σε νέες μεθόδους , νέες συμπεριφορές, για όλους για μια κυκλική οικονομία 

11.019.400,00 €

Βιώσιμη Κινητικότητα σε όλη την έκταση του Δήμου μας

8.724.740,00 €

Προσβάσιμος Δήμος

2.500.000,00 €

Δημόσιος Χώρος

3.227.946,00 €

Ζώα Συντροφιάς

243.200,00 €

Πολιτισμός

3.340.000,00 €

Αθλητισμός

12.839.000,00 €

Επενδύουμε στους νέους

6.473.015,08 €

Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

1.800.000,00 €

Έξυπνος και Σύγχρονος Δήμος

4.300.000,00 €

Κοινωνική Πολιτική

4.170.000,00 €

Οι πρώτες άμεσες ενέργειες  

Ξεκινάμε, έχοντας  μελετήσει και σχεδιάσει τα πρώτα βήματα μπροστά.

Αυτά που θα βάλουν τα θεμέλια για τα επόμενα πέντε χρόνια

•  Καταγραφή υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους και της υφιστάμενης κατάστασης των δραστηριοτήτων του. (1ος ΜΗΝΑΣ)

•  Αναπρογραμματισμός της καθαριότητας για όλες τις περιοχές του Δήμου Κηφισιάς, ξεκινώντας τα ειδικά προγράμματα άμεσης παρέμβασης για τον οδοκαθαρισμό, πλύσιμο των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου, καθαρισμός φρεατίων.(ΤΡΙΜΗΝΟ)

•  Αποκατάσταση των προβλημάτων στις υφιστάμενες εξωτερικές υποδομές (ράμπες, οδηγοί όδευσης τυφλών, θέσεις στάθμευσης), και άμεση αφαίρεση άχρηστων και παράνομων αντικειμένων καθώς και αντικειμένων αστικού εξοπλισμού που εμποδίζουν. (6ΜΗΝΟ)

•  Προώθηση άμεσα των μελετών που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων του Δήμου. (4ΜΗΝΟ)

•  Εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών για να λειτουργήσει άμεσα αμφίπλευρο «κανάλι επικοινωνίας» με τους δημότες για την επίλυση ζητημάτων καθημερινότητας και παροχή  προσωποποιημένης ενημέρωσης μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και απαντήσεων. (6μηνο)

•  Επαναλειτουργία των υπόγειων κάδων και των πύργων συμπίεσης (4μηνο)

•  Δημιουργία μικρών υπαίθριων περιφραγμένων χώρων για την ασφαλή εκτόνωση και κοινωνικοποίηση των σκύλων (dog parks) σε κάθε Ενότητα του Δήμου μας. (6 μήνες)

•  Σύσταση Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων για ενίσχυση της συνεργασίας με ομάδες εθελοντών και συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης κινδύνων και φυσικών καταστροφών. (18 μήνες)

•  Άμεση προώθηση της χωριστής διαλογής των βιοαποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επανασχεδιάζεται με γρήγορα βήματα ο διαχωρισμός στην πηγή. (ΤΡΙΜΗΝΟ)

•  Παρέμβαση για βελτίωση της υφιστάμενης δράσης και παροχής υπηρεσιών  του Κέντρου Κοινότητας και άμεση υποστήριξη των κοινωνικών δομών για την υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη. (3ος ΜΗΝΑΣ)

•  ‘Άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο των πολιτών και των φορέων της πόλης για τις αποφάσεις του Δήμου, τις οικονομικές και διοικητικές πράξεις της δημοτικής αρχή για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια από την πρώτη στιγμή. (2ος ΜΗΝΑΣ)

•  Αυξάνουμε τη δυναμική της δημοτικής αστυνομίας προχωρώντας σε σύμπραξη συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης (12 μήνες)

•  Σχεδιάζουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του συνολικού δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου μας με σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά σώματα τύπου LED,(18 μηνο)