ΑΞΟΝΑΣ 5: H Κηφισιά, η Νέα Ερυθραία και η Εκάλη ως ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΈΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

O τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ίδιος ο Δήμος Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης και παρέχει δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες χρειάζεται εκσυγχρονισμό και βελτίωση. Από την εξυπηρέτηση των πολιτών δια ζώσης και ηλεκτρονικά έως το βαθμό ανταπόκρισής του σε αναφερόμενα προβλήματα (π.χ. φωτιστικά σώματα που δεν λειτουργούν σε δρόμους, κακοτεχνίες σε πεζοδρόμια), και τη λειτουργία των δομών και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και πρέπει να βελτιωθεί, να λειτουργεί πιο σύγχρονα, πιο αποτελεσματικά και πιο έξυπνα, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία και τις καλές πρακτικές από δεκάδες ακόμα πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στόχος μας είναι ο Δήμος μας να πρωταγωνιστεί στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δικτυών καινοτομίας. Να κινητοποιεί όλους τους φορείς  σε μια πιο ενεργή συνεργασία για θέματα λειτουργίας της πόλης, ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και δημιουργίας και διάδοσης νέων τεχνολογιών.

 

•  Αξιοποιούμε ευφυή συστήματα και λύσεις «έξυπνης πόλης» για την βελτίωση της διαχείρισης της καθημερινότητας και της ανταπόκρισης του Δήμου σε αναφερόμενα προβλήματα, όπως με ειδικούς αισθητήρες για κλιματικά δεδομένα και κυκλοφοριακό φόρτο, ανάλυση μεγάλων δεδομένων που παράγονται από λειτουργίες και δραστηριότητες του Δήμου, και ανάπτυξη εφαρμογής γνωστοποίησης προβλημάτων από τους πολίτες στο Δήμο και τις υπηρεσίες του (π.χ., φωτιστικά σώματα που δεν λειτουργούν σε δρόμους και γειτονιές, φθορές σε πεζοδρόμια κ.α.).

•  Υιοθετούμε νέες τεχνολογίες για να εκσυγχρονίσουμε τις υπηρεσίες μας, βελτιώνουμε τους χρόνους απόκρισης και εξυπηρέτησης των δημοτών μας, των πολιτών μας και όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Προωθούμε ηλεκτρονικές λύσεις επίλυσης ζητημάτων καθημερινότητας και προσωποποιημένης ενημέρωσης μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και απαντήσεων.

•  Δημιουργούμε μια κεντρική γραμμή υποδοχής όλων των αιτημάτων / προβλημάτων του Δήμου, ένα κεντρικό σημείο επαφής με τον πολίτη. Για εμάς προτεραιότητα έχει η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων υπηρεσιών του Δήμου και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας σε κάθε επίπεδο.

•  Υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και στοχεύουμε στην ενημέρωση των πολιτών μας σε πραγματικό χρόνο.

•  Δημιουργούμε εφαρμογή για online κράτηση των οικογενειακών πάρκων του Δήμου μας για εκδηλώσεις (πχ. παιδικά πάρτυ).

•  Ενδυναμώνουμε την Πολιτική Προστασία, σχεδιάζοντας μια Ολοκληρωμένη πλατφόρμα προειδοποίησης, ενημέρωσης και καθοδήγησης πολιτών στην περίπτωση έκτακτων καταστάσεων με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης και της ασφάλειας των πολιτών.

•  Προωθούμε δράσεις κυκλικής οικονομίας και πρόληψης με τη δημιουργία ανάλογων εργαλείων ( όπως πλατφόρμα συγκέντρωσης διαθέσιμων τροφίμων και διανομής).

•  Εκσυγχρονίζουμε το Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας : Προβαίνουμε σε αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε δρόμους, κοινόχρηστους χώρους και κτηριακές εγκαταστάσεις με δυνατότητα τηλεδιαχείρισης.

•  Λειτουργούμε ολοκληρωμένο σύστημα Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων τόσο για την καθαριότητα όσο  και για την Υποστήριξη Δράσεων Ανακύκλωσης και κατ’ οίκον αποκομιδής:

•  Στόχος είναι ο ορθολογικότερος και αποδοτικότερος σχεδιασμός διαδρομών απορριμματοφόρων σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες κυκλοφοριακής φόρτισης των περιοχών, για ταχεία αποκομιδή απορριμμάτων & εξοικονόμηση πόρων.

•  Δημιουργούνται εφαρμογές smartphones για τους πολίτες, που θα ενημερώνονται για τη θέση και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις ενημέρωσης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και σε προγράμματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας και παράλληλη διασύνδεσή τους με προγράμματα επιβράβευσης πολιτών

 

•  Αναπτύσσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου μας στην κατεύθυνση των αρχών που έχει ήδη ορίσει η Εθνική Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα και προχωράμε στον ανασχεδιασμό όσων διαδικασιών κρίνεται απαραίτητο.

•  Εφαρμόζουμε πολιτικές για τα ανοικτά δεδομένα. Συλλέγουμε, οργανώνουμε και διαθέτουμε ανοιχτά σε πολίτες κι επιχειρήσεις ψηφιακά δεδομένα της πόλης, από τις υποδομές μέχρι την καθημερινή δραστηριότητα.

•  Ενσωματώνουμε εφαρμογές για την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες φροντίδας του Δήμου στη διαχείριση της καθημερινότητας μη αυτοεξυπηρετούμενων συμπολιτών μας, δίνοντας έμφαση στην ασφάλειά τους, στην ενίσχυση της ποιότητας διαβίωσής τους, και στην εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες από χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας και μειωμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.

•  Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σταδιακά την λειτουργία ασύρματων ευρωζωνών δικτύων WiFi σε κοινόχρηστους /δημόσιους χώρους του Δήμου μας ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση και δωρεάν διασύνδεση στο Διαδίκτυο.

•  Διαμορφώνουμε το υπόβαθρο και το τεχνολογικό πλαίσιο για την τοποθέτηση του Δήμου μας στον ψηφιακό ευρωπαϊκό χάρτη, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), δικτύων και συστημάτων 5ης γενιάς (5G).

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Βασικό μας μέλημα είναι να καταστήσουμε το Δήμο Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης έναν ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟ, που αυτονόητα πρέπει να  λειτουργεί σεβόμενος τους νόμους,  με χρηστή και διαφανή διοίκηση.  Δίνουμε έμφαση στην παραγωγή αποτελεσμάτων και την επίλυση προβλημάτων, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, καλών πρακτικών και κυρίως τη συμμετοχή των πολιτών .

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ. Ο Δήμαρχος είναι δημόσιος λειτουργός που οφείλει να είναι «παρών» να παρέχει τις υπηρεσίες στους πολίτες, οφείλει να ακούει τους πολίτες, να διαχειρίζεται τα προβλήματά τους, να δίνει λύσεις προάγοντας την ανάπτυξη και την ευημερία στο Δήμο του. Καθήκον μας είναι να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα και να ανοίξουμε το Δήμο στους Δημότες, καθιερώνοντας την «ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΗ», κατά την οποία οι πολίτες θα μπορούν σε κάθε Δημοτική Ενότητα να συναντούν δια ζώσης και να συζητάνε με τον Δήμαρχό τους.

Ο  Δήμαρχος θα «περπατάει» σε όλες τις γειτονιές του Δήμου μας μαζί με τους άμεσους συνεργάτες του, για να βλέπει  από κοντά τα προβλήματα του δήμου και την πορεία των έργων και εργασιών και να συνομιλεί με τους κατοίκους, τους επαγγελματίες.

Δημιουργούμε ένα Δήμο που ακούει.  Προωθούμε τεχνολογίες που δίνουν δύναμη στην κοινωνία. Αναπτύσσουμε εργαλεία και προωθούμε μεθόδους  που τονώνουν την αμφίπλευρη επικοινωνία πολίτη και Δήμου για όσα προβλήματα εντοπίζουν στην πόλη. Με αυτόν άλλωστε το τρόπο διαμορφώθηκε και το παρόν πρόγραμμα.

Για εμάς ο λόγος των δημοτών μας, είναι πολύ σημαντικός και κάνει το έργο μας ουσιαστικό και περισσότερο αποτελεσματικό.

Δίνουμε φωνή στους πολίτες μας και τους κάνουμε κοινωνούς στο όραμα μας για μία νέα πόλη σύγχρονη, για μία πόλη που ανήκει σε αυτούς.

Ενσωματώνουμε τη συμμετοχική ψηφιακή δημοκρατία στο μοντέλο λειτουργίας του Δήμου, με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την αμεσότερη επαφή των πολιτών με το Δήμο και τις υπηρεσίες του και την αποτελεσματική διεκπεραίωση και παρακολούθηση των αιτημάτων, τη διενέργεια διαβουλεύσεων με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο για ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας σε επίπεδο Δήμου, αλλά και ψηφιακών γνωμοδοτικών δημοψηφισμάτων για τα πιο σημαντικά από τα ζητήματά αυτά.

Δημιουργούμε Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό να αξιοποιήσουμε με σχέδιο και αποτελεσματικότητα τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητάς των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας.

Δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν τόσο στον σχεδιασμό  και τη λήψη αποφάσεων για πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματά τους.

Διοικούμε το Δήμο με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την  αποτελεσματικότερη  αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την καταπολέμηση της σπατάλης.

Ενισχύουμε τη διαφάνεια, παρέχοντας σε πολίτες  και φορείς πληροφόρηση  σε  πραγματικό  χρόνο για τις οικονομικές και διοικητικές πράξεις  του Δήμου.

Ενεργοποιούμε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την ανάπτυξη και βέλτιστη λειτουργία του Δήμου, καθώς και για δράσεις με θετικό κοινωνικό-οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πρόσημο σε τοπικό επίπεδο – αλλά και ευρύτερα.

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ

Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που χρειάζονται υποστήριξη, έμπρακτα και με αποτέλεσμα.  Μέσα από την αναβάθμιση και επέκταση των κοινωνικών δομών του Δήμου Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης, τη διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών και των ωφελούμενων, την ειδική μέριμνα για την οικογένεια, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, την αντιμετώπιση των κάθε είδους διακρίσεων και αποκλεισμών, την προαγωγή της ισότητας και ισότιμης μεταχείρισης όλων.

Αναβαθμίζουμε τις υποδομές για παιδιά, νέους και οικογένειες  -εμπλουτίζουμε τις δράσεις

•  Αναβαθμίζουμε και Συντηρούμε τις παιδικές χαρές του Δήμου, και δημιουργούμε νέες, διασφαλίζουμε την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

•  Σχεδιάζουμε δράσεις βιωματικής εμπειρίας για τα μικρά παιδιά σε σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

•  Σχεδιάζουμε μόνιμα προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών μας σε θέματα περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας και ειδικότερα κομποστοποίησης.

•  Σχεδιάζουμε, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, προγράμματα 7επικεντρωμένα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

•  Αναδεικνύουμε Δράσεις καταπολέμησης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

•  Σχεδιάζουμε προγράμματα ένταξης αθλητισμού, εθελοντισμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας.

•  Σχεδιάζουμε Προγράμματα Επιμόρφωσης των Γονέων για την υποστήριξή τους στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών

Προάγουμε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις

•  Προάγουμε την ισότητα και επιδιώκουμε την ισότιμη μεταχείριση όλων.

•  Ενισχύουμε τις δράσεις ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων

•  Σχεδιάζουμε τη δημιουργία συμβουλευτικού κέντρου γυναικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και ενισχύουμε την επιτροπή ισότητας του Δήμου μας.

Προάγουμε τον εθελοντισμό

•  Συνεργαζόμαστε με εθελοντικές οργανώσεις και φορείς, και ενισχύουμε τις δράσεις εθελοντισμού, ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων.

•  Δημιουργούμε δίκτυο συνεργασίας με τους συλλόγους του Δήμου μας για την πραγματοποίηση θεματικών δράσεων.

Ενισχύουμε τις Δημοτικές δομές υγείας

•  Ενισχύουμε τα δυο Δημοτικά πολυιατρεία του Δήμου μας και σχεδιάζουμε τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών:

•  Δημοτικό Πολυϊατρείο «Διονύσιος Βαρελάς»  Κάτω Κηφισιά.

•  Δημοτικό ΠολυϊατρείοΔρυμπέτειο- Κέντρο Προαγωγής , Νέα Ερυθραία. 

•  Προάγουμε την δημόσια υγεία και την προληπτική Ιατρική στο Δήμο Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και προαγωγή της υγείας στο γενικό και ειδικό πληθυσμό, σε σχολεία, ΚΑΠΗ, συλλόγους κ.λπ. του Δήμου μας.

•  Διεξάγουμε στοχευμένες ενημερωτικές καμπάνιες προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

•  Σχεδιάζουμε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα δημόσιας υγείας.

 

Ολοκληρωμένη φροντίδα ηλικιωμένων

Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για την ενεργό γήρανση των ηλικιωμένων.

Αναβαθμίζουμε τις υποδομές και Βελτιώνουμε τις δράσεις των 4 ΚΑΠΗ για εμάς Κέντρα Φιλίας του Δήμου μας:

 

• Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Κηφισιάς 

•  Β΄ΚΑΠΗ Αλωνίων 

•  Γ΄ΚΑΠΗ Δήμου Κηφισιάς 

•  ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας

Σχεδιάζουμε:

•  την αναβάθμιση των υπηρεσιών αναψυχής, φροντίδας και ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων,

•  την ενίσχυση των μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι με νέες υπηρεσίες κατ’οίκον φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑμεΑ,

•  την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’οίκον φροντίδας, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες σε υπηρεσίες υγείας (e-health).

Φροντίδα για όσους έχουν ανάγκη

•  Ενισχύουμε τις δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας μέσω ενός ομογενοποιημένου δικτύου πρόληψης και άμεσης παρέμβασης, που αποτελεί κεντρικό μηχανισμό σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης κοινωνικών δράσεων.

•  Αναβαθμίζουμε τη δράση του Κέντρου Κοινότητας, ενισχύουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο, παρέχοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, το Κοινωνικό Συσσίτιο της Νέας Ερυθραίας και της Κάτω Κηφισιάς, Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Φροντιστήριο.

•  Προγραμματίζουμε δέσμη υποστηρικτικών δράσεων κατάρτισης για ανέργους κι εργαζόμενους, με στόχο την ενίσχυση, ανάπτυξη και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους και την προώθησή τους στην απασχόληση.

•  Διερευνούμε οργανωμένα και με σχέδιο την επίλυση του χρόνιου ζητήματος της δημιουργίας νέου κοιμητηρίου στο Δήμο μας καθώς και της δυνατότητας επέκτασης του κοιμητηρίου της Νέας Ερυθραίας.

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ

Οι γειτονιές του Δήμου μας έχουν προτεραιότητα. ¨Ένα συνεκτικό πλαίσιο οριζόντιων και στοχευμένων δράσεων έρχεται σταδιακά να καλύψει χαμένο έδαφος ετών και να διορθώσει λάθη και κακοτεχνίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες και των 3 Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας.

Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων για κάθε γειτονιά της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας, της Εκάλης συμπληρωματικά με τις οριζόντιες δράσεις στο Δήμο μας. Αντιμετωπίζοντας τα υφιστάμενα προβλήματα και πραγματοποιώντας έργα που βελτιώνουν την εικόνα των γειτονιών, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Δημιουργώντας καλύτερους χώρους πρασίνου, χώρους άθλησης και αναψυχής, και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των κατοίκων στους χώρους αυτούς. Βελτιώνοντας την ασφάλεια και διευκολύνοντας όσους έχουν δυσκολία να κινηθούν με άνεση και ασφάλεια μέσα στο Δήμο μας.

Σε αυτή τη βάση, οι παρεμβάσεις μας  με ορίζοντα πενταετίας, βελτιώνουν το δημόσιο χώρο, εξασφαλίζουν την επάρκεια σε υποδομές και, σε συνδυασμό με τις οριζόντιες πολιτικές μας, αναβαθμίζουν συνολικά το Δήμο μας.

Έργα, μικρά και σημειακά σε κάποιες περιπτώσεις,  που όμως θα κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη. Γιατί πολλά μικρά έργα μπορούν να κάνουν την μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα μας.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην Κηφισιά

Η εικόνα υποβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας, οι εικόνες χάους από τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, η ασυδοσία στην στάθμευση από την έλλειψη δημοτικών αστυνομικών και υποδομών, η κακή ποιότητα αστικού πρασίνου και αστικών υποδομών, έφτασε η ώρα να γίνουν μια κακή ανάμνηση.

Οργανώνουμε την καθημερινή μετακίνηση και διαβίωση στο κέντρο της Κηφισιάς με εντατικοποίηση των ελέγχων για παραβατικές ή και αντικοινωνικές συμπεριφορές (ηχορύπανση, εγκαταλειμμένα οχήματα, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες, αντικοινωνική στάθμευση). Ενισχύουμε την Δημοτική Αστυνομία με προσωπικό και υποδομές και κάνουμε το κέντρο του Δήμου μας αντάξιο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού δήμου. Οργανώνουμε την άμεση συνεργασία του με την Ελληνική Αστυνομία.

Θωρακίζουμε την Κηφισιά από τις πλημμύρες, με την εφαρμογή συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Αντιμετωπίζουμε εκκρεμότητες ετών μεταξύ άλλων στο ρέμα της Χελιδονούς, στην Αναβρύτων, στην Πελοποννήσου, ρέμα Κοκκιναρά.

Πεζοδρόμια και πεζόδρομοι: Διευρύνουμε το δίκτυο των πεζοδρομίων προς όφελος των δημοτών μας σε δρόμους που το μεγάλο πλάτος τους το επιτρέπουν.

Αναβιώνουμε την ιστορική αμπολή της Όθωνος με την κατασκευή ενός πρότυπου βιοκλιματικού έργου, μιας «μπλε διαδρομής» που θα αποτελέσει πιλότο για παρόμοιες παρεμβάσεις στο σύνολο του Δήμου. Αποκαθιστούμε τα παλιά φθαρμένα υλικά σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους και τα αντικαθιστούμε με νέα φιλικά στο περιβάλλον.

Ασφαλτοστρώσεις: Προετοιμάζουμε από την πρώτη μέρα τον διαγωνισμό για μια εργολαβία με σκοπό την ασφαλτόστρωση όλων των κεντρικών οδών που δέχονται τεράστιο φόρτο κίνησης οχημάτων, αλλά όχι μόνο αυτών, και αποκαθιστούμε διαγραμμίσεις και σημάνσεις.

Πράσινο και δεντροφυτεύσεις: Φυτεύουμε δέντρα και φυτά και συντηρούμε τα πάρκα και τους κοινόχρηστους χώρους. Γεμίζουμε την Κηφισιά με χρώμα από εποχιακά και άλλα φυτά και ανανεώνουμε τα δέντρα της περιοχής με νέες φυτεύσεις. Εφαρμόζουμε αυτόματο σύστημα ποτίσματος στα πάρκα μας ώστε οι δημότες να απολαμβάνουν ένα όμορφο και καλοσυντηρημένο αστικό τοπίο.

Επικεντρωνόμαστε στις νεοενταχθείσες στο σχέδιο πόλης περιοχές και στην ολοκλήρωση των έργων ασφαλτοστρώσεων, πεζοδρομίων, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα :

 

•  Δρομολογούμε την ανέγερση νέου Δημοτικού σχολείου στο πρώην οικόπεδο ΗΒΗ, 9ου Δημοτικού Σχολείου στις Αδάμες, 10ου  Δημοτικού Σχολείου και 9ου  Νηπιαγωγείου στην περιοχή Ούλεν. 

•  Διερευνούμε την εύρεση νέου χώρου για την άμεση μεταστέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου. 

•  Δημιουργία Παιδικού σταθμού και κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς.

•  Συνεργαζόμαστε στενά με  την Περιφέρεια Αττικής για την άμεση δημοπράτηση και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ εκτέλεση του έργου κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Τρίγωνο Φραγκοπούλου και σχεδιάζουμε την κατασκευή νέου σύγχρονου διαδημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου για τηνδιεξαγωγή αγώνων στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

•  Δρομολογούμε άμεσα την πλήρη ανακαίνιση του Δημοτικού Γυμναστηρίου «Ζηρινείου»  και του Κολυμβητηρίου του «Δ.Α.Κ.Πολιτείας» (έτσι ώστε να μπορέσει να δανειοδοτηθεί).

•  Σχεδιάζουμε την κατασκευή 2 νέων αθλητικών χώρων (1 γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ και 1 γήπεδο στίβου), οι οποίοι με τη χρήση του συστήματος  του “μπαλονιού»  θα  χρησιμοποιούνται ως κλειστά γυμναστήρια όλο το χρόνο.  Διερευνούμε την κατασκευή γηπέδων 5Χ5 ποδοσφαίρου, ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ και γηπέδων τένις σε οικόπεδα από το σύνολο των ανεκμετάλλευτων χώρων που διαθέτει ο Δήμος.

•  Προχωράμε στην ανακαίνιση πολιτιστικού κέντρου «ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ».

•  Δημιουργούμε  Κέντρο Καινοτομίας και Βιώσιμης ανάπτυξης (startuphub) για τις υφιστάμενες, τις νεοφυείς και start-upεπιχειρήσεις στην Κηφισιά.

Αντιτιθέμεθα με κάθε τρόπο στη δημιουργία του κυκλικού κόμβου (round about) στην Ερμιόνης. Δεν δεχόμαστε κάτω από οποιοδήποτε συνθήκη την κατασκευή Πλευρικών Διοδίων στην Βαρυμπόμπη.

Στην Νέα Ερυθραία

Η έλλειψη βασικών υποδομών η εγκατάλειψη σημαντικών τοποσήμων, η υποβάθμιση το αστικού περιβάλλοντος σταματούν εδώ.

Ύδρευση Ν. Ερυθραίας.  Σχεδιάζουμε την πλήρη αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της δημοτικής ενότητας με έργα συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου και βελτίωσης της ποιότητας του ύδατος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προγραμματίζουμε άμεσα:

-την εγκατάσταση συστήματος αφαλάτωσης του νερού, 

-την άμεση διενέργεια νέας γεώτρησης,

-την επέκταση της χωρητικότητας της υφιστάμενης υδατοδεξαμενής,

-την αξιοποίηση των υφιστάμενων εφεδρικών συστημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης,

-την σύνταξη και εφαρμογή ειδικής υδραυλικής μελέτης, για την επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης της δημοτικής ενότητας.

Αποτελεί άμεση προτεραιότητά μας, η ολοκλήρωση της τροποποίησης του ρυμοτομικού της Ν. Ερυθραίας και η οριστική επίλυση του θέματος «ρέμα Κοντοχρήστου».

Νέες υποδομές: Σχεδιάζουμε την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Ξεκινάμε άμεσα τις ενέργειες σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο για την κατασκευή ενός νέου Δημοτικού Σχολείου : 3ου  Δημοτικού Σχολείου και 3ου  Νηπιαγωγείου στη Νέα Ερυθραία.

Σχεδιάζουμε την κατασκευή ενός  νέου αθλητικού χώρου (γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ), ο οποίος με τη χρήση  του συστήματος  του “μπαλονιού»  θα  χρησιμοποιείται ως κλειστό γυμναστήριο όλο το χρόνο.  Διερευνούμε την κατασκευή γηπέδων 5Χ5 ποδοσφαίρου, ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ και γηπέδων τένις σε οικόπεδα από το σύνολο των ανεκμετάλλευτων χώρων που διαθέτει ο Δήμος.

Διευρύνουμε την συνεργασία με την Περιφέρεια και διεκδικούμε περισσότερους πόρους  για την εφαρμογή σημαντικών αναπτυξιακών τοπικών παρεμβάσεων. Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στοχευμένες υποδομές αντιπλημμυρικών έργων. Ξεκινάμε άμεσα την προετοιμασία για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στην Λεωφόρο Τατοϊου.

Επεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές: Προχωράμε στην ανακατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου και προετοιμάζουμε σχέδιο για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το  Υπουργείο Πολιτισμού. Ανακαινίζουμε ή και συντηρούμε τις υφιστάμενες πολιτιστικές υποδομές σε όλο το Δήμο και φυσικά και στην Νέα Ερυθραία.

Πεζοδρόμια και πεζόδρομοι: Μελετάμε νέες πεζοδρομήσεις και αποκαθιστούμε τις φθορές στο σύνολο των πεζοδρομίων της περιοχής για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων. Διευρύνουμε το δίκτυο πεζοδρομίων δίνοντας έμφαση στην βιώσιμη μετακίνηση.

Πράσινο και δεντροφυτεύσεις: Ενισχύουμε και κάνουμε πιο λειτουργικό το φυτώριο της οδού Αίαντος. Μελετάμε την κατασκευή σε συνεννόηση με τους κατοίκους πάρκων τσέπης. Το πρώτο θα κατασκευαστεί τον πρώτο χρόνο της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής. Αποκαθιστούμε τις φυτεύσεις και την ποιότητα του πρασίνου σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και πάρκα).

Ασφαλτοστρώσεις: Βελτιώνουμε την ποιότητα και δίνουμε στους κατοίκους την δυνατότητα να κινούνται, στο οδικό δίκτυο, με ασφάλεια με παρεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης του οδοστρώματος αλλά και των διαγραμμίσεων.

Σημειακές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις που αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για τους κατοίκους όπως η αξιοποίηση της δημοτικής έκτασης στην Εθνικής Αντιστάσεως, η συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και η διερεύνηση για εναλλακτικές στην παροχή νερού, η στήριξη τοπικών οργανώσεων και φορέων των πολιτών έρχονται να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν το πλέγμα των παρεμβάσεων στην περιοχή.

Στην Εκάλη

Η κακή ποιότητα των δρόμων και των πεζοδρομίων η ασυνεννοησία και η κακοτεχνία στην κατασκευή δικτύων και υποδομών, ο ελλιπής ηλεκτροφωτισμός οδών και τοποσήμων, η εγκατάλειψη κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών αποτελούν χρόνια τώρα κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής.

Ξεκινάμε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια να κάνουμε την καθημερινότητα λίγο καλύτερη, μέρα με την μέρα.

Ασφαλτοστρώσεις: Προγραμματίζουμε τουλάχιστον 20 σημειακές αλλά και ευρύτερες παρεμβάσεις στο εντοπισμένα σημεία εντός της Εκάλης με έμφαση σε δρόμους με σημαντικές φθορές, σε δρόμους με υψηλό φόρτο αλλά και σε δρόμους που οδηγούν σε σημαντικά τοπόσημα της περιοχής.

Ηλεκτροφωτισμός: Παράλληλα με την ωρίμανση και ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του δικτύου σε όλο τον Δήμο προχωράμε άμεσα στην αποκατάσταση φθορών και επέκταση του δικτύου σε περιοχές που δεν έχουν αποδεκτό επίπεδο ηλεκτροφωτισμού. Επικεντρώνουμε την προσπάθεια μας σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, παιδικές χαρές), δημόσια κτίρια και οδούς. Προχωράμε στην υπογειοποίηση των καλωδίων στις δασικές περιοχές.

Πεζοδρόμια και δρόμοι περιπάτου: Παρεμβαίνουμε με εργολαβίες κατασκευής ή αποκατάστασης στα πεζοδρόμια της Εκάλης. Διευρύνουμε το δίκτυο πεζοδρομίων δίνοντας περισσότερο χώρο στους κατοίκους της περιοχής για να κινούνται με άνεση και ασφάλεια. Αντικαθιστούμε στους πεζόδρομους φθαρμένα και επικίνδυνα, για την καθημερινότητα των κατοίκων, υλικά και σχεδιάζουμε τα νέα πεζοδρόμια και δρόμους περιπάτου με υλικά φιλικά στα περιβάλλον και εύκολα στην αποκατάσταση και συντήρηση.

Αθλητικές και σχολικές εγκαταστάσεις: Σχεδιάζουμε την προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 2 «Μπαλονιών» (αθλητικά στέγαστρα – αεροφερόμενα κελύφη) για άθληση όλο τον χρόνο σε κάθε εποχή. Παρεμβαίνουμε και αποκαθιστούμε όλες τις φθορές στις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις σε συνεργασία με την τοπική αθλητική κοινότητα. Σε συνεργασία με τις συλλογικές οργανώσεις γονέων σχεδιάζουμε και βελτιώνουμε τις εγκαταστάσεις τόσο στο Νηπιαγωγείο όσο και στο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης.

Πράσινο και δεντροφυτεύσεις: Ομορφαίνουμε την Εκάλη με εποχιακές ανθοφυτεύσεις και δεντροφυτεύσεις σε πλατείες και κυκλικούς κόμβους της περιοχής ενώ παρεμβαίνουμε αντίστοιχα σε δρόμους που αποτελούν σημείο αναφοράς για τους κατοίκους στην περιοχή. Δεσμευόμαστε ότι ΔΕΝ θα αφήνουμε χωρίς περιποίηση δέντρα και φυτά και θα εγκαταστήσουμε όπου δεν υπάρχει αλλά και αποκαταστήσουμε τη λειτουργία αυτόματου έξυπνου ποτίσματος.

Σημειακές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τοπόσημα όπως για την ανάπλαση του μνημείου πεσόντων στην Πλατεία Κέννεντυ αλλά και για την ανάπλαση των δύο ημικυκλίων της Πλατείας Βασιλέως Παύλου. Ολοκληρώνουμε τις εργασίες συντήρησης αποκαθιστώντας την πλήρη λειτουργικότητα του κοινοτικού κτηρίου επί της οδού Μιμόζας αλλά και του εντευκτηρίου Εκάλης, προκειμένου να υποδέχεται τους κατοίκους της περιοχής.