ΑΞΟΝΑΣ 2: Ο Δήμος Κηφισιάς, Νέα Ερυθραίας, Εκάλης, ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εφαρμόζουμε καλές πρακτικές στην καθαριότητα, αξιοποιούμε νέες μεθόδους για εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, αναβαθμίζουμε τις δράσεις ανακύκλωσης και προαγωγής της κυκλικής οικονομίας, προστατεύουμε και ενισχύουμε το πράσινο του Δήμου μας και τους χώρους φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύουμε  την ενεργειακή αποδοτικότητα σε κάθε επίπεδο και γενικεύουμε τη χρήση «πράσινων» μορφών ενέργειας, θωρακίζοντας την πόλη απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της (χιονοπτώσεις το χειμώνα, κίνδυνος πυρκαγιάς το καλοκαίρι). Στοχεύουμε στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πράσινη μετάβαση του Δήμου μας.

Αξιοποιούμε τα περιβαλλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας και δημιουργούμε ένα Δήμο  – Πρότυπο Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων για το έτος 2021, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης Αττικής για το Δήμο μας, είναι οι εξής: 59.342 τόνοι / έτος δηλαδή 833 κιλά/κάτοικο/έτος, με τη Μέση Παραγωγή της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 494 κιλά/κάτοικο/έτος. 

Μειώνουμε, λοιπόν, τις παραγόμενες ποσότητες που οδηγούνται σε κεντρικές μονάδες διαχείρισης:

 • Με την εφαρμογή δράσεων πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων, αλλά κυρίως,

 • με τη δημιουργία τοπικών γραμμών κομποστοποίησης, Πράσινων Αποβλήτων και την πλήρη ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίησης.

 

Για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), ο Δήμος δαπανά περίπου 13,72 εκατ. ευρώ (στοιχεία Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων -ΤΣΔΑ, 2019) και οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την ταφή.

Ήτοι το συνολικό κόστος διαχείρισης ανέρχεται σε 240,36 €/t παραγόμενων αποβλήτων (57.076 t ΑΣΑ), ή 192,52 €/κάτοικο. (Να είναι INFOGRAPHIC)

 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 •  989 κάδοι συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων

 •  6 containers 5-10 κ.μ.,

 •  εγκατάσταση 4 συστημάτων υπογείων κάδων χωρητικότητας 3.000 λίτρων για σύμμεικτα σε κεντρικά σημεία της πόλης

 •  690 μπλε κάδοι ανακύκλωσης

 •  46 ειδικοί κώδωνες για την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του γυαλιού

 •  27 κάδους για τη χωριστή συλλογή έντυπου χαρτιού χωριστής συλλογής χαρτιού , κυρίως σε Δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία (ΕΔΣΝΑ)

 •  100 καφέ κάδους με χωρητικότητα 240 λίτρων για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (Περιφέρεια Αττικής) που εξυπηρετούν τις λαϊκές

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

 •  22 απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα για τη συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων

 •  9 Α/Φ οχήματα για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών

 •  2 Α/Φ οχήματα για τη συλλογή βιοαποβλήτων

 •  10 φορτηγά – οχήματα για τη συλλογή πράσινων και ογκωδών αποβλήτων

 •  5 ελκυστήρες με ισάριθμα επικαθήμενα για τη μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων και πρασίνων απορριμμάτων

ΣΤΟΧΟΣ μας είναι η βελτίωση και ενίσχυση της καθαριότητας στην Κηφισιά, την Νέα Ερυθραία και την Εκάλη, η αλλαγή μοντέλου των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλη την έκταση του Δήμου μας, με ενίσχυση του στόλου οχημάτων και του εξοπλισμού του προσωπικού, με βελτιστοποίηση  δρομολογίων των οχημάτων, τακτικές επιχειρήσεις καθαρισμού και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων, αλλά και των δημοσίων χώρων στον Δήμο μας.

Όπως υστερεί η ανακύκλωση στο Δήμο μας αναλόγως υστερεί και η Καθαριότητα: Τόσο στο σύστημα υποδομών, όπως οι κάδοι απορριμμάτων και τα απορριμματοφόρα, αλλά και στο επίπεδο της καθαριότητας των γειτονιών με τα βρώμικα πεζοδρόμια, τους υπερχειλισμένους παλιούς και βρώμικους κάδους, τα γκράφιτι.

 •  Εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές/ μέσων συλλογής, βελτιστοποιούμε το υφιστάμενο δίκτυο κάδων και δρομολογίων αποκομιδής.

 •  Εφαρμόζουμε πιλοτικά ειδικά προγράμματα για την καθαριότητα (οδοκαθαρισμός και πλύσιμο δημόσιου χώρου).

 •  Παρέχουμε, ποιοτικές και με συνέπεια και πρόγραμμα, υπηρεσίες καθαριότητας στους πολίτες και επισκέπτες του Δήμου μας.

 •  Επενδύουμε στο προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας.

 •  Εφαρμόζουμε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων (ΤΣΔΑ 2021)που εκπονήθηκε το 2021 για να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω το κόστος διαχείρισης . Σύμφωνα με το ανωτέρω ΤΣΔΑ μη εφαρμογή των δράσεων του θα επιφέρει αύξηση στο υφιστάμενο κόστος διαχείρισης (τέλος ΕΔΣΝΑ[1]) κατά 112% (από 39€/t σε 82€/t) λόγω της εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εισφοράς και των νέων χρεώσεων διάθεσης/ επεξεργασίας. o θα επιφέρει αύξηση στο υφιστάμενο συνολικό κόστος διαχείρισης κατά 18% (από 240€/t σε 284 €/t). (Να είναι INFOGRAPHIC)

 •  Επικαιροποιούμε και Εφαρμόζουμε τον κανονισμό Καθαριότητας.

 •  Επισκευάζουμε, Καθαρίζουμε και συντηρούμε τους υπόγειους κάδους.

 •  Προχωράμε στην επαναλειτουργία και συντήρηση των πύργων σκουπιδιών στο Κέντρο της Κηφισιάς και την απομάκρυνση των κάδων.

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στον Δήμο Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης :

 

11,5% των ξηρών ανακυκλώσιμων συλλέγεται με ΔσΠ

3,6% των βιοαποβλήτων συλλέγεται χωριστά

15,51% κ.β. των ΑΣΑ συλλέγεται με ΔσΠ

8,4% κ.β. των ΑΣΑ ανακτάται (Να είναι INFOGRAPHIC)

Πηγή: Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης Αττικής (έτος 2021). Αφορούν σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τον ΕΣΔΝΑ καθώς και όσα έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΣΔΝΑ από τους Δήμους.

Ο Δήμος μας, αν και πρωτοπόρος στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων ήδη από το 1992 με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFEBIOWASTE, αλλά και με την εισαγωγή της ανακύκλωσης στη χώρα το 1994,  όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να εξαργυρώσει την εμπειρία του αυτή, αλλά χάνει και τα κεκτημένα.

Ο Δήμος μας βρίσκεται πίσω από πολλούς Δήμους σε επιδόσεις Διαλογής στη Πηγή και ανακύκλωσης. Παράγει πολύ περισσότερα απόβλητα σε σχέση με το ΜΟ της Περιφέρειας Αττικής, εκ των οποίων περίπου το 85% των συλλεγόμενων ποσοτήτων οδηγείται στον ΧΥΤΑ[2].

Στο πρόγραμμα LIFEBIOWASTE, η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, το 2012 κάλυπτε ένα πληθυσμό της τάξης των 3.000 κατοίκων με την διανομή 1.000 εσωτερικών κάδων. Το 2021, στο πλαίσιο του ΤΣΔΑ, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός του προγράμματος έχει συρρικνωθεί σε μόλις 250 νοικοκυριά.

[1]
Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος
Νομού Αττικής

[1] Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Προτεραιότητά μας, λοιπόν, είναι να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση μέτρων και πολιτικών, ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι στον τομέα της ανακύκλωσης.

Στόχος μας είναι η μετάβαση σε μια τοπική κοινωνία «μηδενικών αποβλήτων», σε συμμόρφωση με τον Εθνικό στόχο.

Υιοθετούμε τις αρχές της  κυκλικής οικονομίας και τις βασικές προτεραιότητες της ιεραρχίας διαχείρισης αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, Διαλογή στη πηγή και ανακύκλωση, επεξεργασία, μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή).

Ενισχύουμε και επανασχεδιάζουμε το διαχωρισμό στην πηγή των επιμέρους  απορριμμάτων (βιοαπόβλητα, χαρτί, γυαλί, συσκευασίες, μέταλλα, πράσινα απόβλητα κα.) ώστε να επεκταθεί σε κάθε γειτονιά των Δημοτικών μας Ενοτήτων.

Επικεντρωνόμαστε στην χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και προάγουμε την επιτόπια κομποστοποίηση με δράσεις ευαισθητοποίησης και στοχευμένη τοποθέτηση κάδων σε σχολεία Α΄ βαθμιας εκπαίδευσης και εγκατάστασης  πρότυπης συνοικιακής κομποστοποίησης σε κατάλληλο χώρο πρασίνου του Δήμου:

▪ Κομποστοποίηση σε επίπεδο σχολείων με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα για μαθητές Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, στοχευμένη τοποθέτηση κάδων σε εκπαιδευτικές δομές.

 ▪ Δημιουργία πρότυπης εγκατάστασης συνοικιακής κομποστοποίησης σε κατάλληλο χώρο πρασίνου του Δήμου, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης των πολιτών.

▪ Δημιουργία πρότυπου δημοτικού βιολογικού λαχανόκηπου προς αξιοποίηση από πολίτες – εθελοντές, για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας με χρήση τοπικά παραγόμενου κομπόστ.

  • Χωριστή Συλλογή και Αξιοποίηση στην πηγή των πράσινων απόβλητων, ώστε να μειωθεί το ποσοστό εκτροπής τους στο ΧΥΤΑ. Παράλληλα, παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό το οποίο θα χρησιμοποιούμε στα πάρκα μας και θα διανέμουμε δωρεάν στους δημότες μας για τους κήπους τους.

Ενίσχυση τοπικών δομών χωριστής συλλογής αποβλήτων στις Δημοτικές μας ενότητες.

Διερευνούμε τη Δημιουργία ενός «Πράσινου Σημείου», το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά των λοιπών συστημάτων Διαλογής στην Πηγή και θα συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών.

Διερευνούμε τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ), όπου σε μια απλή δημοτική υποδομή δημιουργούμε διακριτούς χώρους για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση μεταχειρισμένων αντικειμένων όπως Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού-ΑΗΗΕ, παιχνίδια, βιβλία έπιπλα, είδη υγιεινής, ποδήλατα και κλωστοϋφαντουργικά είδη, τα οποία θα μπορούν να προσφέρονται σε προσιτές τιμές σε πολίτες και δωρεάν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Προμηθευόμαστε και εγκαθιστούμε στο Σταθμό Μεταφόρτωσης, 2 κλαδοτεμαχιστές και 1 πιλοτικό κινούμενο κλαδοφάγο, ώστε να προχωράμε σε αρχική επεξεργασία με μείωση του όγκου των κλαδεμάτων που συλλέγουμε χωριστά στο Δήμο μας.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στην λειτουργία του Δήμου μας, με έμφαση στην πρόληψη, τη διαλογή, την ανακύκλωση και την εκ νέου χρήση υλικού, στην αναβάθμιση των δράσεων ανακύκλωσης, και στην εν γένει αειφόρο διαχείριση των πόρων.

 •  Αναδεικνύουμε τα οφέλη της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, ενημερώνουμε, πληροφορούμε, ενθαρρύνουμε νοικοκυριά/επιχειρήσεις για τεχνικές μείωσης,  σχεδιάζουμε κίνητρα με επίκεντρο τη σπατάλη τροφίμων.

 •  Εκπονούμε, τοπικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων, τεχνικούς οδηγούς πρόληψης, δημιουργούμε πλατφόρμα  δωρεών για κοινωνικό σκοπό, σχεδιάζουμε πρόγραμμα ενημέρωσης των κατοίκων/επιχειρήσεων για τη δημιουργία κυκλικής καταναλωτικής κουλτούρας.

 •  Ενισχύουμε και επαναπροσαρμόζουμε τις υφιστάμενες δράσεις χωριστής συλλογής.

 •  Προχωράμε στην εφαρμογή ενός Προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω», βασισμένο σε ευρωπαϊκά Πρότυπα, ώστε να χρεώνονται με δίκαιο τρόπο οι πολίτες που παράγουν λιγότερα απορρίμματα και συμμετέχουν δυναμικά στην ανακύκλωση και να   επιβραβεύονται οι περιβαλλοντικά φιλικές συμπεριφορές.

 •  Σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

 •  Επεκτείνουμε το δίκτυο των καφέ κάδων, που ξεκίνησε το Βασίλης Ξυπολυτάς (2012) σε κάθε Οικοδομικό τετράγωνο.

 •  Δημιουργούμε κεντρικές γραμμές κομποστοποίησης των πράσινων αποβλήτων, με σκοπό την επεξεργασία στη πηγή των κλαδεμάτων μας και τη παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού.

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε και ενισχύσουμε το Πράσινο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων χώρων και του αστικού και περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος.

 •  Εμπλουτίζουμε και συντηρούμε το πράσινο σε κάθε γειτονιά των Δημοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης. Όταν απαιτούνται νέες φυτεύσεις δέντρων και φυτών επιλέγουμε είδη τοπικής χλωρίδας, μη εύφλεκτα.

 •  Ενισχύουμε το ισοζύγιο Πρασίνου του αστικού ιστού με τη φύτευση 10.000 δένδρων τοπικής χλωρίδας, όπως πλατάνια, φλαμουριές, κουτσουπιές κλπ.

 •  Ζωντανεύουμε τα δημοτικά μας φυτώρια. Η Κηφισιά μας πρέπει να βρει ξανά τη χαμένη αίγλη των λουλουδιών και των χρωμάτων, που όλοι εμείς θυμόμαστε σαν παιδιά. Αξιοποιούμε τα δημοτικά φυτώρια και ομορφαίνουμε την πόλη μας με παρεμβάσεις καλλωπιστικών φυτών στις γειτονιές και στους δρόμους του Δήμου μας.

 •  Επαναφέρουμε τις χαμένες μνήμες της Κηφισιάς ως λουλουδούπολη με την φύτευση καλλωπιστικών φυτών και ανθέων στο Δήμο μας, με βάση τις κατευθύνσεις της αρχιτεκτονικής τοπίου.

 •  Δημιουργούμε νέους πολυλειτουργικούς χώρους πρασίνου και αναψυχής, όπου το πράσινο συνδυάζεται με παιδική χαρά, με όργανα άθλησης ενηλίκων, γήπεδα αθλοπαιδιών, ακόμα και με χώρους για αστική γεωργία, δραστηριότητες που αυξάνουν και τις ώρες χρήσης του δημόσιου χώρου  και το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη.

 •  Ενισχύουμε τη συμμετοχικότητα στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των χώρων πρασίνου, και μεριμνούμε για την επαρκή φύλαξη και συντήρηση των πάρκων και των χώρων πρασίνου του Δήμου μας.

 •  Αναδεικνύουμε και συνδράμουμε τον εθελοντισμό και ειδικά τις αντίστοιχες εθελοντικές πρωτοβουλίες των πολιτών του Δήμου μας, που επιτελούν σημαντικό έργο.

 •  Συνδράμουμε ενεργά στην αναδάσωση των καμένων περιοχών με τη φύτευση 30.000 νέων δέντρων ετησίως, μαζί με τους εθελοντές μας. Συνεργαζόμαστε για κάθε δράση προστασίας και αναδάσωσης της Πεντέλης μας με τον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.).

 •  Χαρτογραφούμε το σύνολο των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του πρασίνου στον Δήμο μας, με σκοπό τον ορθολογικό σχεδιασμό και διαχείριση των επιμέρους παρεμβάσεων, με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας.

 •  Λειτουργούμε πιλοτικά την Αμπολή της Όθωνος με τεχνικά μέσα, η οποία θα συμβάλλει στη βελτίωση του μικροκλίματος των γειτονιών που διαπερνά δημιουργώντας μπλε διαδρομές στην πόλη μας.

 •  Εκπονούμε για τους μεγάλους χώρους πρασίνου του Δήμου μας ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια.

 •  Δημιουργούμε δομή παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών για τον Δήμο μας, τους οποίους και αξιολογούμε συστηματικά (ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, κυκλοφοριακό). Επιπλέον, με τη βοήθεια της πληροφορικής και των σύγχρονων τεχνολογιών αναπτύσσουμε εργαλεία για την έγκαιρη ενημέρωση, πρόληψη και προστασία του Δήμου μας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

Βασικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε καθαρές και πράσινες μορφές ενέργειας σε όλο το εύρος των υπηρεσιών και λειτουργιών του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητάς μας.

 •  Προχωράμε άμεσα στην πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων. Βελτιώνουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλες τις λειτουργίες του Δήμου, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και του κόστους συντήρησης, υιοθετώντας καλές πρακτικές και αξιοποιώντας συστήματα τηλεδιαχείρισης. Εξοικονομούμε ενέργεια, μειώνουμε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των σχετικών υποδομών, μειώνουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 •  Δρομολογούμε άμεσα την αναβάθμιση των 3 Κεντρικών Δημοτικών μας Κτηρίων σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη σε «Κλιματικά Ουδέτερα» βασιζόμενοι σε τρείς βασικούς άξονες:

 •  Ενεργειακή Αποδοτικότητα,

 •  Αξιοποίηση Ηλιακής Ενέργειας- Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών,

 •  Αντιστάθμιση Εκπομπών Αέριων Ρύπων .

 •  Διερευνούμε την εγκατάσταση στα Δημόσια Κτίρια της Κηφισιάς και Σχολικές Μονάδες, Φωτοβολταϊκά Πάνελ με στόχο την ενεργειακή αυτονομία των κτιρίων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Δημιουργούμε ένα μοντέλο ενεργειακής αυτονομίας για το Δήμο Κηφισιάς.

 •  Μειώνουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα γινόμαστε ένα δήμος ενεργειακά αποδοτικός.

 •  Σχεδιάζουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του συνολικού δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου μας και όχι μεμονωμένων κεντρικών δρόμων, με σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά σώματα τύπου LED, ξεκινώντας από τις λιγότερο φωτεινές γειτονιές των Δημοτικών μας Ενοτήτων. Εκτιμάμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια που θα ξεπεράσει το 65% της υφιστάμενης κατανάλωσης, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος για τον Δήμο και προστατεύοντας, παράλληλα, το περιβάλλον. Εκσυγχρονίζουμε το δίκτυο, εισάγοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού.

 •  Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υποδομών μας υπογειοποιούμε τα καλώδιά μας, μια τακτική που επιτρέπει την αποφυγή προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως έντονων χιονοπτώσεων, πτώση δέντρων και κλαδιών κ.ά.